Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Одбор за питања младих

Одбор за питања младих

Одбор за питања младих 

  • прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере за дјеловање општинских органа и служби у овој области,
  • ради на сузбијању малољетничке деликвенције, наркоманије и других токсиноманија, те иницира покретање пројеката и реализацију активности на превентивном дјеловању међу младима,
  • предлаже програме креативног ангажовања младих у области културе, едукације, спортских и других активности,
  • остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама и институцијама које се баве питањима младих, без обзира да ли ове организације дјелују на професионалној или волонтерској основи,
  •  обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

 

Одбор за питања младих има предсједник и једног члана који се бирају из реда одборника Скупштине и пет спољних стручних сарадника.

Чланови Одбора су: 

1. Драган Сантрач, предсједник

2. Остоја Дулић, замјеник

3. Марко Јовандић, члан

4. Зоран Терзија, члан

5. Младен Бошкан, члан

 

 

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати