• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одјељење за инспекцијске послове

Митар Цвијић

Начелник  Одјељењa за инспекцијске послове

Адреса Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 27
Факс: 050/220-954

e-mail: inspekcija@mrkonjic-grad.rs.ba 

Надлежности Одјељење за инспекцијске послове

  • Обезбјеђује спровођење закона и других прописа који се односе на инспекцијске послове,
  • Организује и врши распоред послова и координира рад,
  • Рјешава у управном поступку и доноси рјешења из области инспекцијских послова,
  • Обавља и друге послове по налогу начелника општине.

У оквиру овог Одјељења образује се Одсјек комуналне полиције.
  • Одсјек за комуналне полиције