• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Кредитно финансирање

 

На следећим адресама можете погледати детаљно упуство о кредитном финансирању пословних активности

Линк:    -  ИРБ Републике Српске

             -   Кредитно гарантни фонд

             -   Комерцијална банка

             -   НЛБ Развојна банка

             -   Raiffeisen bank

             -   Hypo Alpe Adria bank

             -   UniCredit bank