Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Активна понуда радне снаге

Активна понуда радне снаге

       На крају 2016.године на Бироу за запошљавање Мркоњић Град, на евиденцији незапослених лица налазило се 2.773  лица, док је на 31.03.2017. године се налазило 2.757 лица. Од тога, на крају 2016.године, активно је тражило запослење  1.878 лица, док је у марту тражило запослење 1.861 лице. По другом основу (ради остваривања других права)  у 2016.години јављало се 895 лица, а у марту 2017. године 896 лица.

 

 

        Увидом у  стручну спрему незапослених лица  у марту 2017. године на евиденцији је видљиво да предњаче квалификована лица, која имају удио у незапосленим са 39,4%, након чега су лица са средњом стручном спремом са 25,1% и неквалификовани лица са 23,4%.

 

          

  На основу квалификационе структуре  незапослених лица је видљиво да конфекционари и кројачи која имају највћи удио у незапосленим лицима  са 16,5%, након чега су продавачи са 14,6%, а  потом матруранти гимназије са 12,6%, што је детаљније приказано у претходном графикону.

 

  

Када је у питању старосна структура незапослених лица крајем марта 2017. године, треба истаћи да највећи удио у незапосленим лицима имају лица од 35 до 40 година  старости са 12,4%, затим лица од 40 до 45 година са 12,1% и лица од од 50 до 55 заузимају 11,8%, а лица од 40 до 45 заузимају 11,1% што је представљено у графикону.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати