Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

ПословникСкупштине општине

На основу члана 37. Закона о локалној самоуправи  («Службени гласник РС», бр.101/04 и 17/05) и члана 36.  став 1. алинеја 22. Статута општине Мркоњић Град («Службени гласник општине Мркоњић Град», бр. 6/05), Скупштина општине Мркоњић Град је на сједници  одржаној дана 07.10.2005.године, донијела Пословник Скупштине општине Мркоњић Град.

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД