• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Пословник Скупштине општине

На основу члана 45. став 3. алинеја 9. Пословника Скупштине општине Мркоњић Град  («Службени гласник општине Мркоњић Град», бр: 8/05, 5/08 и 2/10) и члана 31.Одлуке о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Мркоњић Град («Службени гласник општине Мркоњић Град», бр. 2/10), Законодавни одбор Скупштине општине на сједници одржаној дана 22.04.2010. године, утврдио је Пречишћени текст Пословника Скупштине општине Мркоњић Град («Службени гласник општине Мркоњић Град», бр: 8/05, 5/08 и 2/10) , у коме је означен дан ступања на снагу наведеног Пословника и објављен основни текст и све измјене и допуне.