Општинска управа

Општинска управа

 

Адреса : Трг Краља Петра Првог Карађорђевића 1
  70260 Мркоњић Град
  Република Српска
   
Телефони :  
Централа општине: +387 (50) 220-920     080050101 Бесплатна инфо-линија
факс:  050 220 954
   050 220 955   
е- mail   javnost@mrkonjic-grad.rs.ba; kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba
Матични уред: +387 (50) 220-949
   
Радно вријеме : од 7 до 15 часова 
   

Општинаска управа врши управне, стручне и друге послове у оквиру права и дужности општине у областима за које је основана.

За извршење послова Општинске управе, образују се Стручна служба Скупштине и Начелника општине, те Одјељења и Одсјеци као организационе јединице.