Тениски клуб „НЕЦ“ Мркоњић Град је регистован 2009 године са основним циљевима и задацима:

-          Развијање и унапређивање спорта и физичке културе а првенствено тениског спорта, код дјеце и омладине.

-          Развијање такмичарског духа код младих људи

-          Сарадња и контакти са другим сличним удружењима и организацијама, ради остваривања циљева дружења

Лице овлаштено за заступање и представљање клуба је Милорад Качар, предсједник удружења