Одјељење за инспекцијске послове

Одјељење за инспекцијске послове

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Славица Бојанић


Начелник  Одјељењa за инспекцијске послове

Адреса Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 27
Факс: 050/220-954
e-mail: s.bojanic@mrkonjic-grad.rs


 

Одјељење за инспекцијске послове врши стручне и управне послове прописане Законом о инспекцијама, Законом о комуналној полицији и другим прописима који се односе на ову област.

У оквиру овог Одјељења образује се Одсјек комуналне полиције.