Одјељење за инспекцијске послове


Славица Бојанић


Начелник  Одјељењa за инспекцијске послове

Адреса Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 27
Факс: 050/220-954
e-mail: inspekcija@mrkonjic-grad.rs.ba 


Одјељење за инспекцијске послове врши стручне и управне послове прописане Законом о инспекцијама, Законом о комуналној полицији и другим прописима који се односе на ову област.

У оквиру овог Одјељења образује се Одсјек комуналне полиције.