Становништво

Становништво

Према попису становништва из 1991. г. општина Мркоњић Град је имала 27.379 становника. Према прелимининарним резултатима пописа становништва одржаног 2013. године  на подручју општине Мркоњић Град пописано је 18.136 становника.
 

 
Општина
1991
Попис
П р о ц ј е н а
2000
2001
2002
2003
2004
2013
М.Град
27.379
18.898
19.675
19.784
19.894
20.004
18.136


Становништво живи у 38 насељених мјеста. Процјењује се да око 7.915 становника живи у урбаним насељима  док преосталих 10.221 становника  спада у становништво које живи у руралним насељима.


Старосна структура становништва

Највише има радно способног становништва (15 – 65 година), на којег отпада 5894  становника општине, слиједи становништво од 10  – 15 година са 2.483 становника, а на становништво са 65 година старости и више отпада 3.617 од укупног броја становника општине Мркоњић Град.

 

Стратешки циљ је да се  достигне прије ратни број запослених који је износио 5300 радника, а тренутно је запослено 3.545 радника.