Кредитно финансирање

Кредитно финансирање

 

 

         На следећим адресама можете погледати детаљно упуство о кредитном финансирању пословних активности:


► ИРБ Републике Српске        

 Кредитно гарантни фонд       

 Комерцијална банка 

 НЛБ Развојна банка        

 Raiffeisen bank  

 Hypo Alpe Adria bank

 UniCredit bank

             

 ► Подстицајни програми Републике Српске