Основни показатељи

      Општина Мркоњић Град свој развој базира на расположивим природним ресурсима, као итрадиционално присутним дјелатностима.

Најзначајнији прирoдни ресурси општине су: хидропотенцијали, дрвни ресурси, те налазишта неких минералних сировина (бентонит, боксит, доломит и др.). Такође, веома значајан ресурс представљају и значајне површине пољопривредног земљишта и природно и културно историјски потенцијали који чине предуслов за развој туризма. 

Управо на бази овог развили су се одређени привредни субјекти који чине окосницу развоја општине (хидроелектране, дрвопрерађивачка привредна друштва, субјекти из области грађевинарства-нискоградња и др.). Такође, поред наведеног значајан носилац развоја и запошљавања на подручју општине Мркоњић Град су и субјекти из области производње обуће, транспорта и тако даље.

 

На подручју општине Мркоњић Град с крајем 2016. године своју дјелатност је обављало:

  • 322 самосталне предузетничке дјелатности,
  • 106  правно лице и то:
  1. 9 акционарских друштава,
  2. 82 друштава са ограниченом одговорношћу,
  3. 6 привредних друштава из области здравства и
  4. 9 осталих правних лица.

Сви они су заједно на крају 2016. године запошљавали 3.721 лице.