Основни показатељи

Основни показатељи

 Општина Мркоњић Град свој развој базира на расположивим природним ресурсима, као и традиционално присутним дјелатностима.

Најзначајнији прирoдни ресурси општине су: хидропотенцијали, дрвни ресурси, те налазишта неких минералних сировина (бентонит, боксит, доломит и др.). Такође, веома значајан ресурс представљају и значајне површине пољопривредног земљишта и природно и културно историјски потенцијали који чине предуслов за развој туризма.

Управо на бази овог развили су се одређени привредни субјекти који чине окосницу развоја општине (хидроелектране, дрвопрерађивачка привредна друштва, субјекти из области грађевинарства-нискоградња и др.). Такође, поред наведеног значајан носилац развоја и запошљавања на подручју општине Мркоњић Град су и субјекти из области производње обуће, транспорта и тако даље.

Макроекономски показатељи