Привредни савјет општине Мркоњић Град

Општина Мркоњић Град приступила је формирању Привредног савјета, у циљу стварања услова за повећање конкурентности предузећа и повећање запослености, те стварања услова да општина постане атрактивна пословна локација препознатљива у ширем региону.

Привредни савјет се оснива као стално савјетодавно тијело, које треба да окупи заинтересоване и утицајне представнике привредног сектора и релевантне представнике јавног сектора (општинске управе, одговарајућих јавних предузећа и установа).                                                                                                                            

У првој години рада Привредног савјета, стручну и методолошку помоћ пружиће ЕДА-Агенција за развој предузећа, Бањалука.   

 

►Рјешење о именовању Привредног савјета

►Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Привредног савјета

►Чланови Привредног савјета-контакти

  Привредни савјет-Дрвопрерађивачка индустрија ВИДЕО