Начелник

Дивна Аничић је рођена 27.10.1970. године у Мркоњић Граду, гдје је завршила основну и средњу школу.


Машински Факултет је завршила у Београду. Била је запослена у "Електропривреди  Републике Српске" од 1997. до 2004. године.

У периоду од 2004. до 03.06.2011. године обављала је функцију предсједника Скупштине Општине као кандидат са листе СНСД-а  

Од дана 03.06.2011. године обавља функцију  Начелника oпштине Мркоњић Град,чији је мандат потврђен и на последњим Локалним  изборима 2016. године.

 

* * *

Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти у општини. Начелник руководи општинском управом и одговоран је за њен рад. Бира се на период од четири године на општим непосредним изборима. Начелник има замјеника који га замјењује у случају дуже одсутности или других разлога спрјечености да обавља своју дужност.

 


Упутите питање Начелнику Надлежности Начелника Замјеник Начелника Kабинет Начелника