INTERCERT

INTERCERT

       Општинa Мркоњић Град примјењује, одржава и развија систем управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 је систем управљања процесима који утичу директно или индиректно на квалитет пружања услуга.

Циљ увођења овог стандарда јесте континуирано унапређење организације, послова, услуга и начина управљања Општинском управом, као јавним сервисом свих грађана, правних и других субјеката, који путем ње остварују своја права и обавезе.

Користи од имплементације ИСО стандарда су: већа одговорност и свијест запослених, већа лојалност корисника услуга, боље искориштавање времена и ресурса, повећање степена задовољства корисника услуга, континуирано унапређивање квалитета и ефикасности и др.

Цертификат ISO 9001:2015 је на првом мјесту доказ квалитета пословања.

Цертификација у Општини Мркоњић Град обављена је од стране акредитованог церетификационог тијела "INTERCERT" из Новог Сада, дана 28.02.2022. године, чију вјеродостојност цертификата потврђује Акредитационо тијело Србије (АТС).

 

 

Политика квалитета општине Мркоњић Град