ISO 9001:2015

       

              Општинa Мркоњић Град примјењује, одржава и развија систем управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ISO 9001:2015.

Сертификат ISO 9001:2015 је на првом мјесту доказ квалитета пословања.

ISO 9001:2015 је систем управљања процесима Општине Мркоњић Град који утичу директно или индиректно на квалитет пружања услуга.

Овај међународни стандард специфицира захтјеве за систем управљања квалитетом када организација:

а) треба да покаже своју способност да конзистентно испоручује производе и услуге које задовољавају захтјеве купца (корисника услуга) и примјенљиве законске и регулаторне захтјеве, и

 

б) има за циљ да повећа задовољство купца (корисника услуга) ефективном примјеном система, укључујући процесе за побољшавање система и за обезбјеђење усаглашености са захтјевима купца (корисника услуга) и примјенљивих законских и регулаторних захтјева. 

 

  

 

 

 

Политика квалитета општине Мркоњић Град