Замјеник начелника

Мирослав Комленић

 

Адреса: Трг Краља Петра Карађорђевића 1

Мркоњић Град

Телефон: 050-220-920

E-mail: m.komlenic@mrkonjic-grad.rs


Замјеник начелника замјењује начелника у пословима које му он повјери, у случају спријечености или одсутности замјењује га у свим пословима.

Замјеника начелника бира Скупштина општине, на начин и по поступку прописаном Пословником Скупштине општине.

Замјеник начелника Општине Мркоњић Град,  Мирослав Комленић, рођен је 06.04.1980. године у Јајцу, основну школу је завршио у Мркоњић Граду, а  средњу Економску школу у Кули, Република Србија.

Економски факултет завршио је у Бањој Луци и стекао звање дипломираног економисте.

Приправнички стаж радио је у Пореској управи, гдје је касније обављао послове  вишег стручног сарадника и руководиоца подручне јединице Пореске управе у  Мркоњић Граду. Вршио је дужност директора Републичке управе за игре на срећу.

Ожењен, отац двоје дјеце.


Начелник Општине  Надлежности Начелника  Kабинет Начелника