Историјско – археолошка налазишта

Бројне градине у општини Мркоњић Град свједоче о боравку и животу Илира на овом подручју. Те градине су настале крајем бронзаног доба, а кориштене су до почетка нове ере. Локалитети у којима се налазе градине су: Мајдан, Пецка, Трново, Магаљдол, Подбрдо, ТриСвједоци античке културе на овим просторима су многобројни споменици из тог времена, очувани до данашњих дана. У Старом Селу се налази орнаментирани камени уломак римског жртвеника, у Пецкој римска утврда, у Тријебову бронзана Медузина глава и у Мајдану касноантичка базилика. За раздобље средњег вијека се везује настанак надгробих споменика-стећака (мраморја), која имају симболично значење за вјечност животног ритма.


На овим просторима сачувано их је 500-600. Најпознатији тј. најљепше обрађени, архитектонски и ликовно су стећци у Баљвинама, Шеховцима, Густовари и Лисковици. Из тог периода датирају и двије тврђаве-осматрачнице: Призренац (Призрен) на десној страни кањона Сане-први пут се спомиње 1530.год. и Бочац над кањоном Врбаса-први пут се спомиње 1446. год.&