Тим за праћење, вредновање и извјештавање о реализацији Стратегије развоја

Тим за праћење, вредновање и извјештавање о реализацији Стратегије развоја

 Тим за праћење, вредновање и извјештавање о реализацији Стратегије   развоја - Ријешење (.pdf)

 Записник са другог састанка Тима за праћење, вредновање и   извјештавања реализацији Стратегије развојa (.pdf)