Преглед обрачуна накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за ренту 2019