Реализовани пројектии пројекти у току реализације у 2020. години

Реализовани пројектии пројекти у току реализације у 2020. години

         Пројекти планирани Програмом капиталних инвестиција за 2020. годину, који су реализовани, или је реализација у току су наведени са цјелокупним финансијским износом.

-Санација и насипање локалних и некатегорисаних путева (још траје), вриједност радова је 170000KM;

-Крпљење ударних рупа на асфалтираним градским улицама (тендерисано, није започето), вриједност радова је 20000КМ;
 
-Крпљење ударних рупа на асфалтираним сеоским путевима (није тендерисано), вриједност радова 58000KM; 
 

Асфалтирање сеоских путева:

 
Дионица пута Вриједност радова КМ
Дионица пута у Ступарима (др.Ступар) 23277,15
Доница пута у Брду (Дјукановици) 26623,35
Дионица пута у Сеховцима (нотар) 154913,85
Дионица пута у Пецкој (Ценици) 40000,00
Дионица пута у Д.Сеховцима (Рекази)  7350,53
Дионица пута у Ступарима (Целици) 77867,54
Дионица пута у Сеховцима (Батинице,Видовици,Јарици) 34881,50
Дионица пута у Јовандицима (Кула) 51140,70
Дионица пута у Г.Дабрацу 

 123406,45

Дионица пута за Комлениће(Котор)  7598,57
 

 Реконструкција градских улица: 

Дионица пута Вриједност радова KM
Илинданска 118772,55
Стефана Немање  95413,50
Радојке Лакиц, вриједност радова    27370,98
Гаврила Принципа, вриједност радова  30909,06
Васе Пелагица (нису још радови започети)    35465,63
Спортска (дио)  11423,88
Змијањског одреда  27530,10
Старине Новака  57533,14
Црвеног крста  32730,95
Војводе Мисица  26599,95
Санација удубљења у улици Светог Саве  3666,20
Санација удубљења и Подоругли, крак Граховци  2116,53
Стевана Немање, крак Киза  8353,15
 
Завршени пројекти и пројекти у току израде
  
 Назив Вриједност KM
Канализација Рогољи, вриједност радова током 2020 године   125018,10
Доградња канализационе мрезе у насељу Рогољи-крак 3 (нису започети радови)  32000,00
Реконструкција водоводне и канализационе мрезе у улици Васе Пелагића  70000,00
Реконструкција и доградња котловнице у Ј.У.Дјецији вртић ,,Миља Дјукановић,, (радови у току)  39700,00
 Изградња дјецијих игралишта у Бјелајцу и у улици Илинданска (у току набавка)  47150.00
Реконструкција градског стадионаса уградњом система за аутоматско наводњавање, потписан уговор-радови у току  379000,00
Семафоризација раскрснице регионалног пута у улици Симе Шолаје  58000,00 
 Унапређење безбједности саобраћаја у зони О.С.,,Петар Кочић,,  7000,00
Ограђивање градског гробља (у току набавка радова)  32000.00
 Изградња пјешачке стазе Касимоваћ-Балкана(Први дио)-Пројекат у току реализације  100000,00
Изградња ( проширење ) јавне расвјете-Радови у току  20000,00 
Постављање сигурносних система (видео надзор) - планиран у овој години  65000,00 
 Адаптација зграда (Црвеног крста, Центра за социјални рад, Средњосколског центра)-План у овој години, радови још нису почели  300000,00