Захтјеви, документи Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности

     

 1. Захтјев за додјелу средстава

 2. Захтјев за издавање овјерених преписа (копија) докумената из архива

 3. Захтјев за издавање увјерења

 4. Захтјев за издавање увјерења1

 5. Захтјев за исплату новчане накнаде за новорођенче

 6. Захтјев за исправку погрешно евидентираних података (МКР, МКУ, МКВ,МКД)

 7. Захтјев за накнадни упис имена дјетета у матичну књигу рођених

 8. Захтјев за накнадни упис прибиљешке држављанства у матичну

 9. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу држављана

10. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених

11. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених1

12. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу умрлих

13. Захтјев за накнадни упис чињенице рођења и чињенице држављанства -поријекло родитеља

14. Захтјев за накнадно уписивање података о стручном усавршавању

15. Захтјев за накнаду трошкова превоза

16. Захтјев за овјеравање потписа-рукописа- изван службених росторија

17. Захтјев за одобравање новчане помоћи

18. Захтјев за поништење дуплог или ненадлежно извршеног уписа 

19. Захтјев за поништење дуплог уписа

20. Захтјев за приступ информацијама

21. Захтјев за промјену ентитетског држављанства

22. Захтјев за промјену личног имена

23. Захтјев за рјешавање комуналних проблема

24. Захтјев за стицање држављанства олакшаним прирођењем

25. Захтјев за упис малољетних лица у књиге држављана РС

26. Захтјев за упис у матичну књигу држављана Републике Српске по основу пребивалишта на дан 06.04.1992.године

27. Захтјев за упис у матичну књигу рођених матичног уреда општине

28. Захтјев за упис у матичну књигу умрлих по основу извода иностраног органа

29. Захтјев за упис у МК вјенчаних на основу извода иностраног органа

30. Захтјев за упис у МК рођених по књизи држављана БиХ, РС

31. Изјава да живи у заједничком домаћинству - кућна листа

32. Изјава да је живио на дан у заједничком домаћинству - кућна листа

33. Изјава о постојању трајније заједнице живота три године прије смрти

34. Пријава за упис имена у матичну књигу рођених2