Акциони План за Зелени Град

Акциони План за Зелени Град

 Green City Action Plan /  Акциони План за Зелени Град 

 
Акциони План са планом мјера и детаљан опис пројеката са финансијским прорачуном инвестиције и оперативних трошкова. 
 
Датум  подношења: 21.04.2019.
 
Донатор: 80% финансира UNDP, ENVIROS sa 20%.  39 000 USD
 
Компанија: "Компанија  ENVIROS"
 
 
Вриједност пројекта: 39.000,00
Износ траженог гранта:  31.200,00
Суфинансирање: 7.800,00
Статус радова: У току