Via Dinarica за ЈЛС

Via Dinarica за ЈЛС

 Интервенције мањих размјера на јавној инфраструктури

Додјела бесповратних средстава пружатељима туристичких услуга

Додјела бесповратних средстава произвођачима локалних производа

Донатор: "УСАИД , УНДП Агенције за развојну сарадњу Републике Италије (АИЦС)"

 

Вриједност птојекта 88.000,00
Износ траженог  гранта 51.500,00
Суфинансирање 36.500,00
Статус пројекта У току