Пројекат оптималног модела партнерства, финансирања, отплате и реинвестирања пројеката енергетске ефикасности за системе јавне расвјете

Пројекат се односи на израду Студије изводљивости која треба да пружи детаљну анализу тренутног стања система јавне расвјете-израда студије је у потпуности финансирана од стране донатора.

Датум  подношења: 02.09.2019.

Донатор: Влада Републике Словачке

Партнер: УНДП

Вриједност пројекта: непозната

Статус пројекта: одобрен