Положај Града

Положај Града

Општина Мркоњић-Град се налази у југозападном дијелу Републике Српске, а у западном дијелу Босне и Херцеговине. Математичко-географски положај је одређен координатама 17º 04' 45'' источне географске дужине и 44º 24' 08'' сјеверне географске ширине. Мркоњић Град се налази на 591 m надморске висине, општина обухвата површину од  677,43 km², чине је 37 насељених мјеста концентрисаних у двадесет двије (22) мјесне заједнице.  Граничи са: општином Бањалука на сјеверу, општином Кнежево на сјевероистоку, општином Јајце на истоку, општином Шипово на југо-истоку, општином Гламоч на југу и општином Рибник на западу.

Општину Мркоњић-Град окружују планине: Лисина (1467m) на југо-истоку, Димитор (1483m) на западу, Чемерница (1338m) на истоку, Мањача (1239m) обронак Грабеж на сјеверу и Овчара-Млиништа (1576m)

Систем магистралних и регионалних путева надопуњује мрежа локалних путева који повезују зоналне центре са привредним, природним и људским потенцијалима. Oпштина Мркоњић Град има природне ресурсе и на њима се углавном заснива привредни и друштвени развој.Oпштина се налази на раскршћу веома значајних путних праваца. Овуда пролази: магистрални пут М-15 (Мркоњић-Град (Рогољи) - Гламоч - Сплит), магистрални пут М-5, некадашњи пут АВНОЈ-а (Јајце - Мркоњић - Град - Бихаћ), магистрални пут М-16 (Бањалука - Црна Ријека - Јајце - Сплит). Добро је повезана са већим центрима у окружењу са међународним ауто-путем.