Јавни позив за израду детаљних енергетских прегледа за јавну расвјету и одабир пројеката за повећање енергетске ефикасности система јавне расвјете и јавних објеката у РС

Јавни позив за израду детаљних енергетских прегледа за јавну расвјету и одабир пројеката за повећање енергетске ефикасности система јавне расвјете и јавних објеката у РС

 Израда детаљних енергетских прегледа јавне расвјете ( у потпуности финансирана од стране пројекта ГЕД) и кандидовање јавних објеката за примјену мјера енергетске ефикасности.

Датум подношења: 01.07.2019.

Донатор: Пројекат ГЕД уз финансијску подршку Владе Шведске

Партнер: Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, УНДП

Статус ппројекта: У фази чекања