Програм санитарне заштите изворишта воде за пиће на подручју општине Мркоњић Град

Програм санитарне заштите изворишта воде за пиће на подручју општине Мркоњић Град

 Израда Програм санитарне заштите за приоритетно извориште Зелениковац 

Датум подношења: 11.09.2019.

Донатор: Фонд за заштиту животне срединe и енергетску ефикасност Републике Српске

Партнер: КП Парк а.д.

 

Вриједност пројекта 24.600,00КМ
Износ траженог гранта 1.500,00КМ
Суфинасирање 7.500,00КМ
Статус пројекта У току