Програм санитарне заштите изворишта воде за пиће на подручју општине Мркоњић Град

 Израда Програм санитарне заштите за приоритетно извориште Зелениковац 

Датум подношења: 11.09.2019.

Донатор: Фонд за заштиту животне срединe и енергетску ефикасност Републике Српске

Партнер: КП Парк а.д.

 

Вриједност пројекта 24.600,00КМ
Износ траженог гранта 1.500,00КМ
Суфинасирање 7.500,00КМ
Статус пројекта У току