МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Mjeснe зajeдницe су oблик нeпoсрeднoг учeшћa грaђaнa у лoкaлнoj сaмoупрaви, a oбрaзуjу сe зa пoдручje на којем постоји интерес становника које представља територијалну и функционалну цјелину, а на којем постоји међусобна повезанист грађана и могућност остваривања заједничких интереса и потреба.

Општина Мркоњић Град је територијално организована у 22 мјесне заједнице које су уписане у Регистар мјесних заједница општине Мркоњић Град.

 

Мјесне заједнице општине Мркоњић Град су:

1.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЉВИНЕ

Обухвата насељено мјесто Бањвине

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Маринко Марковић

Контакт телефон 065/297-069

 

2.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЈЕЛАЈЦЕ

Обухвата насељена мјеста: Бјелајце, Доњи Дабрац, Лисковица и Доњи Шеховци

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Иван Вања Бороја

Контакт телефон 065/965-456

 

3.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАРАЋИ

Обухвата насељена мјеста: Дољи Бараћи и Горњи Бараћи

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Јована Васић

Контакт телефон 065/568-595

 

4.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГЕРЗОВО

Обухвата насељена мјеста: Герзово и Трново

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Миленко Јакица

Контакт телефон 065/532-895

 

5.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГУСТОВАРА

Обухвата насељена мјеста: Густовара и Котор

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Недељко Комленић

Контакт телефон 065/605-216

 

6.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОДГОРИЈА

Обухвата насељена мјеста; Доња Подгорја, Горња Подгорја, Млиништа и Јасенови Потоци

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Дерагољуб Видарић

Контакт телефон 065/169-564

 

7.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАГАЉДОЛ

Обухвата насељено мјесто: Магаљдол

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Жељко Алексић

Контакт телефон 065/448-446

 

8.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕДНА

Обухвата насељена мјеста:Медна и Оканџије

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Драган Пена

Контакт телефон 066/301-372

 

9.      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА ПЕЦКА

Обухвата насељена мјеста: Горња Пецка, Доња Пецка и Убовића Брдо

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Перо Дакић

Контакт телефон 065/857-866

 

10.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ ШЕХОВЦИ

Обухвата насељена мјеста: Горњи Шеховци, Сурјан, Тријебово и Горњи Дабрац

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Драгомир Чулић

Контакт телефон 065/694-313

 

11.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУПАРИ

Обухвата насељено мјесто Ступари

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Дејан Гавриловић

Контакт телефон 065/889-713

 

12.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОДРАШНИЦА

Обухвата насељена мјеста: Подрашница и Шибови

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Жарко Даниловић

Контакт телефон 065/833-795

 

13.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОДБРДО

Обухвата насељена мјеста: Подбрдо и Дубица

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Милан Росић

Контакт телефон 065/567-944

 

14.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЈДАН

Обухвата насељена мјеста: Мјадан, Чираковац и Оћуне

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Бојан Убовић

Контакт телефон 065/410-381

 

15.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ ГРАЦИ

Обухвата насељена мјеста: Горњи Граци и Доњи Граци

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Ратко Лазендић

Контакт телефон 065/736-166

 

16.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОРАХОВЉАНИ

Обухвата насељено мјесто Ораховљани

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Гојко Каурин

Контакт телефон 066/340-672

 

17.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕНТАР МРКОЊИЋ ГРАД

Обухвата сљедеће улице: Трг краља Петра I Карађорђевића-Мркоњића, Трг Српске војске, Карађорђева, Стевана Синђелића, Светог Саве, Симе Шолаје, Јанковић Стојана, Хајдук Вељка, Павла Џевера, Његошева, Васе Пелагића, Старине Новака, Давида Штрбца, Змај Јовина,  Светог Николе, Војислава Бањца и Николе Пашића

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Драган Сантрач

Контакт телефон 065/474-792

 

18.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРКИЋА БАШТА

Обухвата сљедеће улице: Николе Тесле, Јована Рашковића, Јована Цвијића, Радојке Лакић, Гаврила Принципа, Војводе Путника

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Александра Рољић

Контакт телефон 065/442-968

 

19.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАМЕНИЦА

Обухвата сљедеће улице: Јована Дучића, Бораца Српских, Илинданска, Милана Будимира,  Видовданска, Вука Караџића, Спортска и насељено мјесто Брдо

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Јелена Пена

Контакт телефон 065/724-620

 

20.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО НАСЕЉЕ

Обухвата сљедеће улице: Петра Кочића, Лазе Перића, Југ Богдана, Девет Југовића, Мајке Југовића, Ивана Косанчића, Топлице Милана, Боже Рољића,  Црвеног крста, Уроша Дреновића, Српских соколова, Орловић Павла, Милана Ракића

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Радослав Перић

Контакт телефон 065/964-383

 

21.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗБОРИШТЕ

Обухвата сљедеће улице: Цара Душана, Радничка, Милоша Обилића, Београдска, Доситеја Обрадовића, Милоша Црњанског, Змијањског одреда, Матије Губца и Војводе Мишића

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Душко Илић

Контакт телефон 066/694-678

 

22.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОДОРУГЛА

Обухвата сљедеће улице: Цара Лазара,Стефана Немање, Стефана Првовјенчаног, Дечанска, Косовска и насеља Подоругла и Копљевићи

Предсједник Савјета мјесне заједнице: Недељко Ћусо

Контакт телефон 066/663-493МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

 

Мјесне заједнице