Одлуке о избору најповољнијих понуђача

Одлуке о избору најповољнијих понуђача

   

 

1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за санацију ударних рупа на градским улицама преузми
2. Одлука о избору најповољнијег понуђача за санацију ударних рупа на локалним путевима преузми
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку возила преузми
4.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку информатичке опреме

преузми
5.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала

преузми
6.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за фудбалски стадион

преузми
7.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме

преузми
8.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за одржавање зелених површина

преузми
9.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за одржавање стадиона са вјештачком травом

преузми
10.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за прање градских улица

преузми
11.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за проширење водоводне мреже у МЗ Бјелајце

преузми
12.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за проширење градских мостова

преузми
13.

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за хоризонталну саораћајну сигнализацију

преузми
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за асфалтирање локалних путева преузми
15. Одлука о избору најповољнијег понуђача за одржавање јавне расвјете преузми
16.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за реконструкцију улице Јанковић Стојана преузми
17.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за насипање локалних путева
 преузми
18.  Одлука о поништењу поступка за изградњу дјечијег игралишта у МЗ Бараћи  преузми
19.  Одлука о поништењу поступка за набавку пелета
 преузми
20.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку подлога за преносиву тржницу
 преузми
21.   Одлука о поништењу поступка-Уређење простора испред цркве
 преузми
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду штандова
 преузми
23.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за санацију клизишта према Копљевићима
 преузми
24.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за одржавање и чишћење градских саобраћајница и зелених површина
 преузми

25.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за реконструкцију и асфалтирање локалних путева на територији општине Мркоњић Град преузми
26.
 Одлука о поништењу поступка јавне набавке за реконструкцију објекта О.Ш. у Подбрду  преузми
27.
 Одлука о избору најповољнијег понуђача за асфалтирање градских улица  преузми
 28.  Одлука о поништењу поступка за доградњу Друштвеног дома у МЗ Подрашница  преузми
 29.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу видиковца у Новом Насељу   преузми
 30.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за зимско чишћење снијега на локалним путевима-ЛОТ2

преузми
31. Одлука о избору најповољнијег понуђача за зимско чишћење снијега-ЛОТ1 преузми
32. Одлука о избору најповољнијег понуђача за превоз ученика преузми
33. Одлука о избору најповољнијег понуђача за реконструкцију куполе на Културном центру преузми
34. Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка пелета преузми
35. Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка горива за службена возила преузми
36. Одлука о избору најповољнијег понуђача за зимско чишћење снијега на локалним путевима-ЛОТ3 преузми
37. Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу јавне расвјете преузми
38. Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду Шумско-привредне основе за шуме у приватној својини преузми
39. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге превоза ученика основних и средњих школа-ЛОТ1 преузми
40. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге превоза ученика основних и средњих школа-ЛОТ2 преузми
41. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге превоза ученика основних и средњих школа-ЛОТ3 преузми
42. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге превоза ученика основних и средњих школа-ЛОТ4 преузми
43. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге превоза ученика основних и средњих школа-ЛОТ5 преузми
44. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге превоза ученика основних и средњих школа-ЛОТ6 преузми
45. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге превоза ученика основних и средњих школа-ЛОТ7 преузми
46. Одлука о избору најповољнијег понуђача за санацију ОШ ,,И. Г. Ковачић''
преузми
47. Одлука о избору најповољнијег понуђача за реконструкцију гријања у ОШ ,,Вук Караџић'' у Бараћима
преузми
48. Одлука о избору најповољнијег понуђача за реконструкцију гријања у ОШ ,,Петар Кочић'' у Мркоњић Граду
преузми
49. Одлука о поништењу поступка јавне набавке-Набавка расхладне опреме преузми
50. Одлука о поништењу поступка јавне набавке за избор банке за кредитирање инфраструктурних објеката на подручју општине Мркоњић Град
преузми