Одлуке о избору најповољнијих понуђача, 2023. година

Одлуке о избору најповољнијих понуђача, 2023. година

   

 

1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за Унутрашње уређење Основне школе "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град - ЛОТ 1; 07-404-177/22
преузми
2.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за Унутрашње уређење Основне школе "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град - ЛОТ 2; 07-404-177/22
преузми
3.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ватрогасне опреме за потребе Ватрогасног друштва Мркоњић Град; 04-404-12/23
преузми
4.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала; 04-404-21/23
преузми
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за одржавање јавних зелених површина; 06-404-40/23
преузми
6.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за прање улица. 06-404-39/23
преузми
7.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за "Реконструкција друштвеног центра, простор за модерно село и санација и доградња друштвеног дома - ЛОТ 2"; 07-404-14/23
преузми
8.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за "Реконструкција друштвеног центра, простор за модерно село и санација и доградња друштвеног дома - ЛОТ 3"; 07-404-14/23
преузми
9.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за "Реконструкција друштвеног центра, простор за модерно село и санација и доградња друштвеног дома - ЛОТ 1"; 07-404-14/23
преузми
10.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за "Набавка информатичке опреме за потребе општинске управе" 01-404-51/23
 преузми
11.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за "Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације" 06-404-49/23   преузми
12.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за "Насипање локалних некатегорисаних путева" 07-404-46/23  преузми
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    

25.

   
26.
   
27.
   
 28.    
29.    
30.    
31.    
32.    
33.    
34.    
35.    
36.    
37.    
38.    
39.    
40.    
41.    
42.    
43.    
44.    
45.    
46.    
47.    
48.    
49.    
50.