Образовање

Образовање

На подручју општине постоје четири централне Основне школе са десет (10) подручних школа.  У саставу основне школе ''Петар Кочић'' раде подручне школе: Оћуне, Мајдан и Копљевићи, у ОШ ''Иван Горан Ковачић'' ради подручна школа Шеховци , у ОШ ''Вук Караџић'' Бараћи раде деветоразредна школа Подрашница, петоразредне школе у Подбрду, Грацима, Ораховљанима, и у ОШ ''Бранко Ћопић'' у Бјелајцу раде подручне школе у Баљвинама,  Густовари.


1. ОШ "Петар Кочић", Мркоњић Град

 директор:  Весна Сладојевић
телефон: 050/211-492
 

2. ОШ "Иван Горан Ковачић", Мркоњић Град

директор: Сузана Милић
телефон: 050/211-367

  

3. ОШ "Бранко Ћопић",  Бјелајце

директорка: Данијела Којић
 телефон: 050/251-173

 

4. ОШ "Вук Караџић", Бараћи

   директор: Мирослав Цвијић
  телефон: 050/ 231-027

 У Мркоњић Граду раде и двије средње школе Гимназија и Машинска школа.


Гимназија

директор: Зоран Бјелајац
телефон: 050/ 211 315
факс      213-501

 

 

Машинска школа

директор: Предраг Ђуза
телефон: 050/ 220 540
 


Предшколске установе-вртићи

У области образовања и васпитања ради предшколска установа ''Миља Ђукановић'' у којој борави 200 дјеце и у оквиру које су изграђене и дјечије јаслице. Такође постоји и подручно одјељење у Подрашници гдје може да борави 20 дјеце.

 

Предшколска установа ''Миља Ђукановић'' Мркоњић Град

директор: Александра Рољић
телефон:050/221-130
факс 050/221-132

 

 

Подрашница- подручно одјељење

телефон: 050/278-545