Одјељење за изградњу града и управљање имовином

 

Борислав ДакићНачелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином

Адреса Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 38
Факс: 050/220-954

e-mail:
 

 

Одјељење за изградњу града и управљање имовином врши стручне и управне послове у вези са инвестицијама, финансијским праћењем инвестиција, изградња, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима,  управљање имовином (станови, пословни простори, накнаде за грађевинско земљиште и др), као и друге послове који му се ставе у надлежност.

У оквиру овог одјељења образује се Одсјек за саобраћај и паркинге.