Млади

Млади

Интерес општине је подршка младима са циљем повећања учешћа младих у активностима и пројектима локалне заједнице, а средства из буџета општине се углавном издвајају за пројекте из различитих области које реализују млади: запошљавање, информисање, организовање манифестација, култура, спорт,  едукација, одржавање просторија за младе.

 

ПРОЈЕКТИ МЛАДИХ / ПРОГРАМ  ОМЛАДИНСКА БАНКА  -први пут је формиран у 2008. години потписивањем Споразума о сарадњи између општине  Мркоњић Град  и Фондације Мозаик. Средства за Омладинску банку обезбијеђена су из буџета општине и Фондације Мозаик. Расподјелу  средстава Омладинске банке  врши Кредитни одбор који броји од 10 чланова, а изабрани су  на основу  пројеката који подносе  неформалне групе младих старосне доби од 15-30 година.

  • Преглед по годинама –број одобрених пројеката Омладинске банке са износима: 

         2008. година                 7 пројеката              18.254,00 КМ   

         2009. година               13 пројеката              41.753,00 КМ

         2010. година                 6 пројеката                9.780,00 КМ

         2011. година               10 пројеката              14.770,00 КМ

         2012. година                 8 пројеката              10.479,00 КМ

         2013. година               11 пројеката              16.232,90 КМ

         2014. година                 9 пројеката              14.710,00 КМ

         2015. година                 7 пројеката              29.892,00 КМ

         2016. година                 7. пројеката             18.969,00 КМ

         2017. година                  5.пројеката             14.850,00 КМ

               УКУПНО:      78 пројеката        189.689, 90КМ

 

Кликом на линк по годинама, можете погледати реализоване пројекте 2014.-2017. година.