Документи

 

Документ Датотека
41Захтјев за издавање локацијских услова за постављање привремено преносних објеката-киоска _за_издавање_локацијских_услова_за_постављање_привремено_преносних_објеката-киоска.pdf
42Захтјев за издавање локацијских услова-помоћни објекти _за_издавање_локацијских_услова-помоћни_објекти.pdf
43Захтјев за издавање накнадног одобрења за легализацију бесправно изграђених објеката
44Захтјев за издавање накнадног одобрења за легализацију бесправно изграђених објеката до 400м2
45Захтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – за постављање стола - фрижидера _за_издавање_одобрења_за_заузимање_јавне_површине_–_за_постављање_стола_-_фрижидера.pdf
46Захтјев за издавање одобрења за изградњу објеката
47Захтјев за издавање одобрења за изградњу објекта _за_издавање_одобрења_за_изградњу_објекта.pdf
48Захтјев за издавање одобрења за инфраструктурне објекте
49Захтјев за издавање рјешења да је објекат саграђен прије 1980.године _за_издавање_рјешења_да_је_објекат_саграђен_прије_1980.године.pdf
50Захтјев за исплату новчане накнаде за новорођенче
51захтјев за накнадно одобрење за легализацију објеката _за_накнадно_одобрење_за_легализацију_објеката.pdf
52Захтјев за прекопавање јавне површине _за_прекопавање_јавне_површине.pdf
53Захтјев за привремено заузимање јавне површине-шупа и гаража _за_привремено_заузимање_јавне_површине-шупа_и_гаража.pdf
54Захтјев за рушење објекта _за_рушење_објекта.pdf
55Захтјев за технички преглед и употребну дозволу _за_технички_преглед_и_употребну_дозволу.pdf
56Захтјев за технички преглед објекта и употребну дозволу
57Захтјев за упис дјетета у вртић
58Индекс-Регистар информација у општини Мркоњић Град Indeks_registar_informacija_-_KONACNA.pdf
59Локални еколошки акциони план _ЕКОЛОШКИ_АКЦИОНИ_ПЛАН_ОПШТИНЕ_МРКОЊИЋ_ГРАД.pdf
60Предузетништво и пољопривреда
61Пријава на јавни конкурс (Образац бр.1) _на_јавни_конкурс_(Образац_бр.1).doc
62Програм капиталних инвестиција_2009-2013
63Скраћена верзија Прединвестиционе студије оснивања и успоставе пословних зона у општини Мркоњић Град
64Стратегија комуникације општине Мркоњић Град
65Стратегија партнерства са грађанима општине Мркоњић Град
66Стратегија популационе политике општине Мркоњић Град за период 2017-2021. године
67Стратегија развоја општине Мркоњић Град
68Стратегија развоја општине Мркоњић Град 2014-2024