ОДРЖАНА ДРУГА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА ДРУГА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мркоњић Град, 05.12.2008. године - Друга Сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је у петак 05.12.2008.године. На Сједници Скупштине су присуствовали начелник и замјеник начелника општине, начелници одјељења, представник Борачке организације и представници средства јавног информисања.

 

Предложени  Дневни ред саржан је у 10 тачака.  

Одборници Скупштине општине Мркоњић  Град по  другој тачки дневног реда усвојили су  Нацрт Одлуке о усвајању Буџета општине Мркоњић Град за 2009. годину.

Обаразлажући одборницима Нацрт буџета општине Мркоњић Град за 2009. годину, Жељка Стојичић начелник Одјељења за привреду и финансије истакла  је да је Буџет за 2009. годину планиран у  износу од 10.340.000 КМ, што чини 9% повећање у  односу на  буџет општине за 2008. годину, када су у питању изворни приходи, или 24%  мање у односу на укупна планирана буџетска средства у 2008. години.

Највеће учешће у укупним изворним приходима општине чине  порески приходи у  износу од 5.630.000,00 КМ или 54,45%.

Непорески приходи  износе 3.040.000,00 КМ или 29,40% изворних прихода општине.

Од 01.01.2009. године  Општина Мркоњић Град прелази на трезорски систем  пословања. У консолидованом плану буџета за 2009. годину поред одјељења општинске управе  као  буџетски потрошачи  који ће пословати у оквиру трезора општине  Мркоњић  Град биће и следећи корисници : Центар за социјални рад, Дјечији вртић „ Миља Ђукановић“, Гимназија, Машинска школа и Народна библиотека .

Скупштина општине Мркоњић Град упутиће Нацрт буџета за 2009. годину на јавну расправу као важан документ у чијем извршењу учествују сви заинтересовани грађани који ће се укључити у  креирање буџета  и  том прилоком дају своје примједбе и сугестије на план трошења средстава у наредној години. 

Након проведене јавне расправе сви приједлози и сугестије ће се пажљиво анализирати, а оне за које постоје реалне могућности  биће прихваћени  и уграђени у коначни приједлог буџета.

 

ПРОГРАМ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2009. ГОДИНУ.

Ред. Бр.

 

Мјесто одржавања

 

Датум

 

Вријеме

1.

Бараћи

14.12.2008 (недеља)

10 сати

2.

Подрашница

14.12.2008 (недеља)

12 сати

3.

Подбрдо

14.12.2008 (недеља)

14 сати

 

4.

 

Мркоњић Град (Скупш. сала)

 

15.12.2008 (понедјељак)

 

18 сати

5.

Бјелајце

16.12.2008

18 сати

 

На Дневном  реду Скупштине општине нашао се и Приједлог Одлуке о стипендирању студената у школској 2008/09. години са подручја општине Мркоњић  Град. У Одлуци су дефинисани критеријуми  по којима студенти  могу остварити своје право на стипендију, затим критеријуми бодовања, потребна документација.

У складу са предвиђеним  планом буџета  за 2009. годину а како би био обухваћен  што већи број студената у школској 2008/09. години  висина мјесечне стипендије  предложена је у износу од 120 КМ, за све године студија.

 

На сједници су разматране и  остале тачке Дневног реда као што су:   

  Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о одобрењу замјене некретнина;    Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и именовање Секретара скупштине општине Мркоњић Град;

Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Административне службе општине Мркоњић Град;

   Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор;       

Приједлози Рјешења о избору сталних радних тијела СО Мркоњић  Град.

Наредна Сједница Скупштине општине Мркоњић Град планирана је за

26.12. 2008. године.

  • 12.12.2008. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD