Извјештај са 22. Сједнице Скупштине општине

Извјештај са 22. Сједнице Скупштине општине

Уз присуство 23 одборника, 9. децембра одржана је 22.сједница Скупштине општине Мркоњић Град, са дневним редом од 33 тачке.

 Приједлог Закључка о прихватању Нацрта Буџета општине Мркоњић Град за 2015.годину одборници су усвојили са 18 гласова ''за'' и 5 ''уздржаних'' гласова, као и Нацрт Одлуке о извршењу Буџета општине Мркоњић Град за 2015.годину.

Овим Нацртм  предвиђено јеусвајање буџета општине Мркоњић Град  за наредну годину у износу од 9.793.400КМ, што је за 2,23 одсто мање од плана буџета за 2014.годину и за 1,33 одсто мање од процјене извршења до краја 2014.године.

''Изворни приходи буџета за 2015.годину, које чине порески и непорески приходи, планирани су у износу од 8.277.400КМ, што је за 0,56 одсто мање од првобитног плана изворних прихода за 2014.годину, односно за 0,52 одсто више у односу на процјену извршења изворних прихода у 2014.години. У оквиру ових прихода најзначајни ји су порески приходи  предвиђени у износу од 5.209.400КМ, а најзначајнији у оквиру ове врсте прихода су приходи од пореза на лична примања који су планирани у износу од 560.400КМ. Сљедећи од значајнијих прихода је порез на имовину који је планиран у укупном износу од 469.000КМ, што је на ниво плана за 2014.годину,а као најзначајнији из ове групе пореза је порез на непокретности и он је планиран у износу од 450.000КМ. Затим слиједи приходи од ПДВ-а који чине највећи дио пореских прихода и који су  планирани у износу од 4.150.000КМ, што је за 2 одсто више од плана и ребаланса за 2014.годину'', рекао начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић.

Додајући ,да када су у питању непорески приходи за 2015.годину, да они према нацрту буџета износе 3.068.000КМ, што је за 3,49 одсто више од плана и ребаланса буџета за 2014.годину.

''У оквиру непореских прихода најзначајније су таксе које укупно износе 510.000 и оне су на новоу ребаланса буџета за 2014.годину, као и накнаде које су планиране у укупном износу од 1.866.000КМ и које су на нивоу ребаланса буџета за 2014.годину, а у оквиру ових накнада најзначајнији дио чине накнаде за потопљено земљиште и шумска рента у   које су планиране у укупном износу од 1.369.000КМ и чине 44,64 одсто од укупно планираних непореских прихода.'', рекао је Тодоровић.

Тодоровић је рекао да када је ријеч о приходовној страни буџета да су ту још  грантови који су планирани у износу од 500.000КМ, трансфери у износу од 656.000КМ, затим примици од нефинансијске имовине у износу од 200.000КМ и примици од финансијске имовине планирани у износу од 160.000КМ.

Што се тиче буџетских издатака у 2015.години њих чине расходи за одређене намјене у износу од 8.623.400КМ, издаци за отплату кредита 900.00КМ,издаци за дате зајмове 200.000КМ и буџетска резерва у износу од 70.000КМ.

Планиране расходе  највише чине текући расходи у износу од 7.473.800КМ и исти су за један одсто већи од ребаланса текућих расхода за 2014.годину и издаци за нефинансијску имовину који износе 1.149.600КМ.

Тодоровић је рекао да се  након анализе нацрта буџета за 2015.годину може се рећи да он има и развојни и социјални карактер.

''Развојна компонента учествује у буџету са 25 одсто односно са 2,2 милиона марака и се односи на неке развојне пројекте , од чега је најзначајнија подршка привреди у износу од 500.000КМ, подршка друштвеном развоју , развоју спорта, омладине образовању и сл.675.000КМ, док смо за инвестиције издвојили 30.000КМ. Социјална компонента буџета учествује са око 1,2 милона марака  односно 13 одсто од укупних буџетских средства,  а чине је социјална давања  и издвајања за породице погинулих бораца  и РВИ , пензионери и друго'', каже Тодоровић.

Одборници Скупштине са 18 гласова ''за'' и пет ''против'' усвојили су Одлуку о утврђивању стопе за опорезивање непокретности на територији општине Мркоњић Град у висини од 0,20 одсто.

Одлуку о одобравању новчаних средстава у сврху учешћа у тошковима лијечења Миленку Јакици  из Герзова и Раденку Грабеж у износу од по  1.500КМ, одборници су усвојили једногласно.

Једногласно је усвојен и Програм рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2015.годину.

Парламентарци су на основу приједлога Одбора за награде и признања једногласно донијели Одлуку да се награде предложени грађани и колективи.

Тако се Повеља почасног грађанина општине Мркоњић Град са златним симболом општине додјељује постхумно др Војиславу Мудреновићу, за изузетано остварење у области образовног и научно-истраживачког рада. Повеља заслужног грађанина са златним симболом општине Мркоњић Град додјељује се Илији Клепићу и Јовану Тодоровић, за изузетна остварења у области привреде и хуманитарног рада.

Захвалнице за изузетно остварење у области образовања и васпитања додјељују се Милици Грмаш, Митру Јовишић и Александру Јеремићу. Захвалница за изузетан допринос у области културе и хуманитарног рада додјењљује се Славку Самарџији. Захвалница за изузетан допринос у раду Удружења пензионера у Мркоњић Граду  додјељује се Сими Тодоровићу. Захвалницу за изузетан допринос на пољу привреде додјељује се Душану Пенићу, док је Гојку Ђурићу  захвалница додијељена за изузетно остварење у области спорта.

Једногласно су усвојене Информација о раду ЈУ Гимназија у школској 2013/2014.годину и упис ученика у школској 2014/2015.години, Информација о раду ЈУ Машинска школа за школску 2013/2014. годину и упис ученика у школској 2014/2015.години и Информација о снабдјевеностиелектричном енергијом и стању снабдјевености електроенергетских објеката на подручју општине Мркоњић Град.

Једногласно су усвојена и Рјешења: Рјешење о разрјешењу замјеника предсједника Одбора за равноправност полова Скупштине општине Мркоњић Град, Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чанова Одбора за равноправност полова  Скупштине општине Мркоњић Град, Рјешење о разрјешењу члана Одбора за питања младих Скупштине општине Мркоњић Град, као и Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за питања младих Скупштине општине Мркоњић Град, Рјешење о разрјешењу члана Одбора за заштиту људских права, представке и притужбе грађана Скупштине општине Мркоњић Град, Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за заштиту људских права, представке и притужбе грађана Скупштине општине Мркоњић Град и Рјешење о измјени Рјешења о одређивању одборника који ће присуствовати  закључењу брака.

Са 18 гласова ''за''и 5 ''уздржаних''гласова усвојено је Рјешење о разрјешењу чланова Општинске изборне комисије, као и Рјешење о именовању исте, а именовани су предсједник Слободан Рајковић и чланови Невенка Малешевић и Тица Милана.

Рјешење о разрјешењу дирекотра ЈЗУ Дом здравља ''Др Јован Рашковић'' Мркоњић Град усвојено је једногласно, док је Рјешење о именовању директора ЈЗУ Дом здравља ''Др Јован Рашковић'' усвојено са 22 гласа ''за'' и једним уздржаним'' гласом. Овим рјешењем  за директора је именован поново по пети пут прим.др Радивој Ерак.  

Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић ''Миља Ђукановић'' Мркоњић Град усвојено је са 19 гласова ''за'' и 4 ''уздржана'' гласа, док је Рјешење о именовању вршиоца дужности директора усвојено са 18 гласова ''за'' и 5 ''уздржаних'' гласова, и којим је за вршиоца ужности именована васпитач Данијела Протић. 

 

 

  • 10.12.2014. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD