Извјештај са 25. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Извјештај са 25. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

25. сједница Скупштине Мркоњић Град одржана је 26. марта уз присуство 22 одборника, који су разматрали двадесет четири тачке дневног реда.

 Извод из записника одборници су усвојили са 16 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.

Извјештај о раду начелника општине и Административне службе  општине Мркоњић Град за 2014. годину усвојен је са 16 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.

У Извјештају се наводи да је акценат био на привлачењу нових инвестиција и отварњу нових радних мјеста.

'' У 2014. години покренута је производања у бившим капацитетима  конфекције ''Младост'' и запошљавање 120 нових радника, а настављена је и успјешна сарадња са италијанским инвеститором  ''Р-С Силикон'' који приводи крају ову инвестицију, и који су закључно са 2014.годином отворили 20 нових радник мјеста. Такође,  кроз општинске подстицајне програме отворено је 90 нових радних мјеста, а покренуте су и ктивности на стављању у функцију ПЗ ''Подбрдо'', што је закључно са 2014. годином резултирало продајом пословних парцела за 4 пословна субјекта, чиме је планирано отварање око 100 нових радних мјеста у Пословној зони'', каже начелница Дивна Аничић.

Она је додала да ће и у наредном периоду настојати да своје активности усмјери у правцу проактивног односа према повећању укупне конкурентности  општине Мркњић Град, а све у циљу отварања нових радних мјеста и запошљавања.

''Општинска управа ће бити максимално посвећена реализацији Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2014.-2024. година, а осим тога кључне активности  у наредном периоду биће и наствак активности на уређењу ПЗ ''Подбрдо'' и привлачење нових инвестиција у исту.

Један од сигурних гараната  препознатљивости општине Мркњић Град, не само у локалном него и у ширем контексту јесте њена даља промоција и афирмација. У том смислу уз подршку ГОЛД пројекта покренуте су активности на сертификацији општине Мркоњић Град као атрактивне инвестиционе средине, а која би требало да буде завршена током 2015. године. Планиране су значајне активности и на развоју пољопривреде и села, а започета је и имплементација пројекта који се односи на истраживачке радове у вези са рудно-минералним налазиштима на локалитету Сењаково.

Начелница је напоменула да је година 2015.-та, година јубилеја као што је 90 година од промјене назива наше Општине, 115 година од формирања Српско-црквено пјевачког друштва ''Николајевић'', 70 година од формирања фудбалског клуба ''Слобода''  и 20 година од пада Западнокрајишких општина и окупације Мркоњић Града.

Са 16 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова усвојен је Извјештај о рјешавању управних предмета у Административној служби општине Мркоњић Град за 2014.годину. У овом периоду укупно је рјешавано 2900 предмета, а од тога 961 предмет за који се води управни поступак и 1939 предмета за које се не води управни поступак.

Одлука о измјени Одлуке о изради дијла Регулационог плана ''Центар'' Мркоњић Град усвојена је са 16 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.

Овом Одлуком из обухвата овог плана треба да се изузме површина на којој је изграђен пословни објекат конфекције ''Младост'', обзиром да пројектним задатком и нису тражене измјене у погледу просторног уређења које би се односиле на локацију предузећа ''Младост'' у Мркоњић Граду.

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о одобравању новчаних средстава у износу од 1.000 КМ за лијечења Божане Дедић, за уградњу кохлеарног импланта како би се ријешио проблем оштећеног слуха и како би се избјегло трајно оштећење.

Информација о стању у области културе и информисања за 2014.годину усвојена је једногласно, док је Програм културних активности на подручју општине за 2015.годину усвојен са 16 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.

Информација о стању у области спорта са финансијским извјештајем спортских клубова за 2014.годину, као и Програм спортских активности на подручју општине  Мркоњић Град за 2015.годину усвојени су са 16 гласова ''за'' и пет уздржаних гласова.

Парламентарци су једногласно усвојили Програм за подстицај привредног развоја општине у овој години за шта је из буџета општине издвијено 500.000 КМ. Од тог износа 320.000 КМ биће пласирано за подршку развоју МСП и предузетништва, а 180.000 за подршку развоја пољопривреде.

Средства за подршку развоја МСП и предузетништва биће распоређена на микро-кредитирање у износу од 120.000 КМ и на суфинансирање активности МСП и предузетништва 200.000 КМ.

Када је ријеч о расподјели средстава биће спроведена на сљедећи начин: за подршку пројектима запошљавања незапослених лица 107.000 КМ, за подршку пројектима самозапошљавања незапослених лица 27.000 КМ, суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС 47.000 КМ и за подршку пројектима развоја дрвопрераде 19.000 КМ.

''Циљ кредитне подршке МСП и прдузетништву је ублажавање негативних посљедица повећања каматних стопа кредитних линија пословних банака, као и побољшање доступности кредитних средстава истима кроз обезбјеђење депозита за сваки одобрени кредит'',  истакао је директор Агенције за привредни развој Горан Тодоровић.

Средства намијењена унапређењу пољопривредне производње  биће остварена кроз микрокредитирање пољопривредне производње за шта је намијењено 80.000 КМ и суфинансирање активности пољопривредних произвођача износом од  100.000 КМ.

''Када је ријеч о расподјели средстава намијењеним пољопривредним произвођачима она ће бити утрошена на сљедећи начин: подизање малињака 20.000 КМ, формирање фарми 60.000 КМ, самозапошљавање у пољопривреди 15.000 КМ и подстицаји за пчеларство 5.000 КМ, истакао је Тодоровић.

Извјештај о реализацији Програма привредног развоја општине Мркоњић Град за 2014. годину усвојен је са 16 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.

Овим Програмом остварени су значајни резултати у области МСП и предузетништа, као и у развоју пољопривредне производње. Извршене су све обавезе за кориснике подстицајног Програма из 2011., 2012. и 2013. године, а извршене су и обавезе за кориснике Програма у 2014.години, а према планираном распореду утрошка средстава, запослено је 90 радника са бироа за запошљавање од чега 11 приправника, 4 индивидуална пољопривредна произвођача су корисници Програма за подстицај у 2014. години, док је однос укупно одобрених и реализованих средстава за Програм подстицаја привреде у 2014.години 87,65одсто.

Одборници су једногласно усвојили План утрошка средстава од таксе за посебне мјере заштите од пожара, за шта је планирано 100.000 КМ, које ће бити утрошене за финансирање набавке возила за потребе Ватрогасног друштва.

Са 15 гласова ''за'' и 5 ''уздржаних'' одборници су усвојили Информацију о раду Скупштине општине и радних тијела Скупштине за 2014.годину.

Током 2014.године Скупштина општине је одржала 10 редовних сједница на којима је размотрила и усвојила 63 приједлога одлука, 8 нацрта одлука, 26 информација из различитих области друштвеног живота, 8 програма рада, 20 извјештаја, 22 рјешења, Статут општине и један Јавни конкурс.

Одборници су једногласно усвојили: Информацију о раду Општинске борачке организације Мркоњић Град за 2014. годину, Извјештај о раду Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине Мркоњић Град за 2014. годину, Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста општине Мркоњић Град за 2014. годину, Информацију о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град уа 2014. годину , Информацију о раду Пореске управе –Подручна јединица Мркоњић Град за 2014.годину, Информацију о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове – Подручна јединица Мркоњић Град за 2014.годину, Информацију о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште Бања Лука за период 31.01.2014. до 31.12.2014. године и Извјештај о раду Основног суда Мркоњић Град за 2014. годину.

Са 16 гласова ''за'' и 5 ''уздржаних'' гласова одборници су усвојили Рјешење о разрјешењу члана Одбора за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама Скупштине општине Мркоњић Град, као и Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова за исти овај Одбор.

 

 

 

 

  • 27.3.2015. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD