Извјештај са 11.сједнице Скупштине општине

Одборници Скупштине општине једногласно су усвојили Одлуку о стипендирању студената у 2009/2010.години. Овом Одлуком утврђено је да права на додјелу стипендија имају редовни студенти који први пут уписују одговарајућу годину студија и то:

студенти који су примали стипендију у школској 2008/2009.години, а редовно су уписали наредну годину студија; студенти који имају просјек оцјена 9,00 и више за све године студија; студенти прве године студија који су завршили све разреде средње школе са одличним успјехом, а први пут уписују прву годину; студенти друге и виших година студија по основу материјално-финансијског стања и просјека оцјена; студенти који имају статус породице погинулог и несталог борца или ратног војног инвалида од I-IV категорије; студенти без оба родитеља.

Такође се даје право на стипендије студентима приватних високошколских установа уколико имају просјек оцјена 9,00 и више.Овом Одлуком прописано је да стипендије могу добити студенти богословског факултета који студирају у иностранству. Право на додјелу стипендија по повлаштеним условима могу остварити студенти свих година студија уписаних на машински факултет, као и студенти који студирају математику и физику.

 

Усвојена је и Одлука о раду хигијеничарске службе, на територији наше општине која ће имати обавезу збрињавања нерегистрованих, нецијепљених, прекобројних и независних паса и мачака.

Одборбици су прихватили  и Одлуку о измјени Одлуке о основању Центра за Социјални рад Мркоњић Град, којом се мијења назив ове установе у сљедећи: Јавна установа Центар за социјални рад Мркоњић Град. Усвојен је  и Нацрт  програма рада Скупштине општине  за 2010.годину.

 

Уз три ''уздржана'' гласа усвојен је Нацрт одлуке о усвајању буџета општине Мркоњић Град. Нацртом је  предивђен  укупни буџет  у износу од 10.212.000КМ, што је за 13 процената више од овогодишњег плана буџета. Од ове суме  за одређене намјене распоређено је 7.864.000КМ, за средства резерви 75.000КМ  и за капиталне расходе и грантове 2.273.000КМ. 

Пројекцијом буџета предвиђено да изворни приходи у буџету износе 7.925.000 , што је  за седам процената више од плана прихода за 2009.годину. Порески приходи планирани су у износу од 4.600.000 марака, што је за четири процента више од овогодишњег плана. Порески приходи чине 58,67 одсто планираних изворних прихода, односно 45,53 одсто укупног буџета. Непорески приходи планирани у износу од 3,275 милиона марака, што је повећање за 11 процената и чине их  41,33 одсто планираних изворних прихода у буџету за 2009.годину и 32,07 процената укупног буџета за 2010.годину.

На позицији расхода, смањене су ставке за службена путовања и репрезентацију а повећана издвајања за Ватрогасно друштво, спорт и културу. У Нацрту Буџета општине за 2010. годину планирана су средства од 80.000 КМ за набавку мамографа за Дом здравља „Др Јован Рашковић“.

Нацрт Буџета општине Мркоњић Град биће упућен у јавну расправу.

 

Одборници су усвојили и Нацрт одлуке о заштити и одржавању спомен обиљежја , те више  Информације о предшколском образовању, раду основних и средњих школа  те Информацију остању и развоју ТТ саобраћаја на подручју општине, као и Приједлог длуке о расписивању избора за чланове Савјета Мјесне заједнице Подрашница.

 

 

  • 30.11.2009. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD