Одржана 35.сједнице Скупштине општине Мркоњић град

Одржана 35.сједнице Скупштине општине Мркоњић град

У петак 28.12.2007.године одржна је 35.сједница Скупштине општине Мркоњић Град. Сједници Скупштине присуствовало је 21 одборник. Поред одборника сједници су присуствовали замјеник начелника општине, начелници одјељења, предсједник Синдиката општине, директор Агенције за привредни развој, шеф подручне јединице за геодетско и имовинско-правне послове и представници јавног информисања

Најзначајнији документ који је усвојен на сједници је Одлука о усвајању буџета Општине Мркоњић Град за 2008. годину.
 
Буџет за 2008.годину износи 10.330.000 КМ, који се састоји од уукупних прихода и прилива у висини од 10.330.000 КМ од чега је: за одређене намјене распоређено 6.794.000 КМ, за средства резерви 150.000 КМ и за капиталне трошкове 3.386.000 КМ.
 
Буџет за 2008.годину планиран у једном реалном износу, што показује и проценат повећања у односу на план ребаланса 2007.године, он је на нивоу тога плана и сматрамо да је и његово извршење кроз расходовну старну реално и да тај буџет има развојну црту –рекла је Жељка Стојичић начелница одјељења за финансије. Додајући да ће и даље бити значајна улагања у капиталне пројекте, да је то продужење једног циклуса који се прати кроз програм капиталних инвестиција и ове године ће преко три милиона конвертибилних марака бити издвојено за капиталне пројекте који су саставни дио овог приједлога усвојеног плана буџета. Такође имамо и значајна средства за подстицај запошљавања , развој малих и средњих предузећа и пољопривреде у износу од 700 хиљада КМ и ја се надам да ће та средства да се и повуку у наредној години и то у већем износу него што је то било претходних година додала је Стојичић.
Након усвајања буџета усвојена је и Одлука о извршењу буџета за 2008.годину у износу од 10.330.000КМ
 
Усвојена је и Одлука о ребалансу буџета општине Мркоњић Град за 2007.годину, као и Одлука о распоређивању суфицита из претходног периода у износу од 1.660.000КМ. Поменута средства ће се утрошити за финансирање капиталних улагања и за капиталне грантове:
 
  • финансирање изградње путева на подручју општине Мркоњић Град у укупном износу до 650.000КМ,
  • финансирање изградње водовода и канализације на подручју општине Мркоњић Град у укупном износу до 50.000КМ,
  • финансирање пројеката из области културе – Санација Дома културе у укупном износу до 450.000КМ,
  • финансирање изградње паркова и тржница на подручју општине Мркоњић Град у укупном износу до 200.000КМ,
  • финансирање санације управне зграде у укупном износу до 100.000КМ,
  • финансирање набавке објеката за збрињавање породица погинулих бораца и РВИ у укупном износу до 160.000КМ и
  •  финансирање изградње и одржавање вјерских објеката у износу до 50.000КМ кроз капиталне грантове.
 
Пред одборницима се нашло и неколико Програма.
 
Усвојен је и Програм кориштења средстава од накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2008.години. Овим Програмом предвиђених 700.000КМ предлаже се за издвајање 300.00КМ за подстицај развоја малих и средњих предузећа, 270.000КМ за подстицај пољопривреде, 100.000КМ за програм туризма и 30.000КМ за запошљавање приправника са високом стручном спремом.
 
Тако усвојен и Програм за подстицај развоја пољопривреде у 2008.години, којим се намјерава да путем одобравања кредита по повољним условима и додјелом бесповратних средстава за пројекте који ће унаприједити активности пољопривредних произвођача на подручју општине Мркоњић Град, а нарочито у дијелу који се односи на побољшање квалитета пољопривредних производа, покретање прерађивачких капацитета и организовања пољопривредника.
 
Одборници су усвојили и Програм за подстицај развоја малих и средњих предузећа и предузетнуика у 2008. години. Овим Програмом општина Мркоњић Град има намјеру да путем одобравања кредита по повољним условима и додјелом бесповратних средстава за пројекте који ће донијети унапређењу пословања привредних субјеката, стимулише и подстакне општи амбијент за привредни развој.
Усвојен је и Програм олакшица за унапређење пословања привредних субјеката на подручју општине Мркоњић Град. Овим Програмом намјерава се стимулисање отварања нових пословних субјеката кроз различите видове повластица.
 
Одборници су усвојили и Програм рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2008.годину.
Пред одборницима су се нашло и неколико одлука које су они усвојили: Одлука о приступању измјени Регулационо-урбанистичког плана града за дио локалитета који припада предузећу ''Фабрика вијака''а.д., Одлука о преносу права кориштења некретнина на Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, Одлука о измјени и допуни Одлуке о праву на накнаду за рад одборника и стручних радних тијела које именује Скупштина општине Мркоњић Град. Овом одлуком одборник Скупштине општине за обављање одборничке дужности и дужности члана радног тијела које именује Скупштина има право на новчану накнаду у износу од 400,00КМ мјесечно, а одборници који обављају само одборничку дужност имају право на накнаду у износу од 300,00КМ. Спољни стручни сарадници радних тијела који нису одборници имају право на мјесечну накнаду од 100,00КМ. Предсједник и чланови Општинске изборне комисије, као посебно стално радно тијело Скупштине, имају право на мјесечну накнаду у висини од по 400,00КМ
 
Одборници су усвојили и Одлуку о давању сагласноси на закључивање уговора о купопродаји градског-грађевинског земљишта између општине Мркоњић Град и Дедић Русмина и др. из Мркоњић Града.
 
Усвојена је    и Одлука о додјели општинских награда и признања.
 
Након завршета рада Скупштине предсједница Дивна Аничић свим присутнима честитала је предстојеће Новогодишње и Божићне празнике и позвала их на коктел.

  • 4.1.2008. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD