Прелиминарна листа за додјелу стипендија у школској 2009/2010.години

Прелиминарна листа за додјелу стипендија у школској 2009/2010.години

На основу Јавног конкурса за додјелу стипендија у школској 2009/2010.години право на додјелу стипендија остварили су сви студенти који су поднијели захтјев, а испуњавају услове конкурса. На тај начин биће додијељено 258 стипендија.

Право на стипендије остварили су студенти по наведеним критеријумима:

 

КРИТЕРИЈУМ 1. Студенти који су примали стипендију у школској 2008/2009. години, а редовно су уписали наредну годину студија. Конкурисала су 144 кандидата, 135 испуљава услове кнкурса.

Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму  можете погледати овдје

 

КРИТЕРИЈУМ 2. Студенти који имају просјек 9 и више за све године студија:

Конкурисала су 4 кандидата, , а 2 студента испуњавају услове конкурса.

Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму  можете погледати овдје

 

KРИТЕРИЈУМ 3. Студенти прве године студија који су завршили све разреде средње школе са одличним успјехом, а први пут уписују прву годину. Укупно је поднешено 26 захтјева, од тога услове конкурсе испуњава 18 студената, а 8 кандидата не испуњавају услове конкурса.

Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму можете погледати овдје

 

КРИТЕРИЈУМ 4. Студенти друге и виших година студија по основу материјално – финансијског стања и просјека оцјена. Укупно је поднешено 67 захтјева, одтога услове конкурса испуњава 55 студената, а 12 имају спорну или непотпуну документацију.

Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

 

 

КРИТЕРИЈУМ 5. студенти који имају статус ППБ и РВИ од I-IV категорије. Укупно је поднешено 39 захтјев, од тога услове конкурса испуњава 37 студената, док 2 кандидата неиспуњавају услове конкурса.

Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

 

КРИТЕРИЈУМ 6. Студенти без оба родитеља. Поднесен и одобрен један захтјев.

Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

 

КРИТЕРИЈУМ 7.Студије по повлаштеним условима. Укупно је поднешено 8 захтјева, од тога услове конкурса испуњава 7 студената, док 1 кандидат неиспуњавају услове.

Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

 

Износ мјесечне стипендије за све године студија је 120 КМ, изузев за студенте који имају статус  ППБ и РВИ од I-IV категорије чији износ је 150 КМ, и студената који студирају  машински факултет, физику и математику, чије стипендије износе 180КМ.

 

Студенти који сматрају да је повријеђено њихово право на додјелу стипендије, приговор могу поднијети Начелнику општине  од 31.12.2009. године до 08.01.2010.године.

 

  • 31.12.2009. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD