Извјештај са 13.сједнице Скупштине општине

Извјештај са 13.сједнице Скупштине општине

Одборници Скупштине општине једногласно су усвојили Одлуку о проширеним правима у социјалној заштити опоштине Мркоњић Град. Овом Одлуком се прописују права из области социјалне заштите која нису регулисана Законом о социјалој заштити Републике Српске, а која остварују појединци и породице на подручју наше општине и о чијем обезбјеђењу се стара општина Мркоњић Град.

Права предвиђена овом Одлуком су: једнократне повремене новчане помоћи у висини од 50 КМ, максимално четири пута годишње; помоћи за посебна стања социјалне потребе; помоћ за рјешавање стамбених питања; помоћ за набавку лијекова; помоћ за набавку хране и помоћ за трошкове сахране у максималном износу до 500, 00 КМ, о чему одлучује Центар за социјални рад.

Потом је усвојен приједлог Одлуке о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада у 2010.години. ''Планирана средства у буџету општине од водних накнада у 2010.години износе 130.000КМ, док неутрошена средства на посебном рачуну за воде са 31.12. 2009. године износе 210.889,09 КМ. Одлуком су побројани пројекти који би се требали реализовати у 2010.години, а који ће бити финансирани средствима са посебног рачуна водних накнада'', рекла је Жељка Стојичић, начелница одјељења за привреду и финансије.

Ријеч је о сљедећим пројектима: изградња водовода у насељу Подоругла у износу до 60.000КМ; реконструкција водоводне мреже у улицама Краља Петра I Карађорђевића, Давида Штрбца и Цара Душана у износу до 32.000КМ; изградња водовода  за ОШ ''Вук Караџић'' и амбуланту породичне медицине у Горњим Грацима у износу до 30.000КМ; уређење корита Црне ријеке и Брешиног потока на потезу зборички мост-сточна пијаца-ушће Црљенице у износу до 20.000КМ; изградња водовода за Копљевиће – дистрибутивна мрежа Мркоњић Град  у износу до 100.000КМ и изградња водовода за Бјелајце и износу до 98.000КМ

Одборници су усвојили и Одлуку о просјечној коначној цијени м² корисне стамбене и пословне површине у 2009.години. Према овој одлуци просјечна грађевинска цијена  у 2009.години м² корисне стамбене површине  износи 800,00КМ, а пословне 850,00КМ..

Усвојена је и Одлука о утврђивању критеријума и расписивању конкурса за избор директора  Агенције за привредни развој, јер   досадашњем директору Томиславу Тодоровић истиче четворогодишњи мандат. Конкурс ће бити објављен у ''Службеном гласнику РС'' и дневном листу ''Фокус''.

На сједници су усвојени и приједлог Одлуке о приступању измјенама и допунама Статута општине, као и нацрт Одлуке о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине.

На сједници је разматран и Извјештај о раду инспекцијских органа за 2009.годину. Разматрани су и усвојени извјештаји тржишне, здравствено санитарне, ветеринсрке, урбанистичко-грађевинске и пољопривредне инспекције, која је почела са радом 01. априла прошле године.

Одборници су усвојили Информацију о стању безбједности  на подру чју општине, која је оцијењена као добра што потврђују и параметри остварени у посматраном периоду по појединим областима. У области општег криминалитета евидентирано је 89 кривичних дјела, у области привредног криминалитета поднесено је 5 извјештаја о почињеном кривичном дјелу. Протекле године се десило шест суицида и ради се о 4 особе мушког пола и двије особе женскогх, старости преко 50 година.

Евидентирано је и 150 прекршаја јавног реда и мира што је мање за 6 одсто у односу на прошлу годину и 183 прекршаја у безбједности саобраћаја.

У информацији између осталог стоји да стање у области криминалитета на подручју општине карактерише смањење броја криминалних дјела, повећан број кривичних дјела извршених по непознатом извршиоцу од којих је значајан број расвијетљен, а истакнуто је како је у прошлој години није било евидентираних тежих кривичних дјела која би негативно утицала на укупно стање безбједности. Надлежним тужилаштвима поднесено је 99 извјештаја против 95 лица због постојања основа сумње да су починили кривична дјела. Од пријавених лица 32 су повратници, а 6 малољетници. Број повратника у чињењу крив ичних дјела је мањи за 21,95%, а учешће малољетника у вршењу КД-а је већи за 50% у односу на претходну годину.

Одборници су усвијили и Информације о раду Основног суда Мркоњић Град, Пореске управе – Подручна јединица Мркоњић Град, Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове – Подручна јединица Мркоњић Град, све за протеклу 2009.годину.

Усвојена је и Информација о раду Општинске борачке организације, као и Извјештај о раду Општинске организације породица заробљених и погинуких бораца и несталих цивила.општине Мркоњић Град за 2009.годину.

Приликом усвајања Извјештаја Ватрогасног друштва одборници су похвалили ангажовање ватрогасаца у 2009.години, који су 55 пута успјешно учествовали у гашењу пожара на разним локалитетима на подручју општине и 91 пут вршили водоснабдијевање безводних подручја наше општине од чега је остварен приход од 12.350,00КМ.

Прихваћени су   и   Извјештаји  о раду ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић за 2009. годину и  ЈУ Културни центар ''Петар Кочић'', те Извјештај о раду те Општинске организације Црвени крст Мркоњић Град за 2009.годину.

Одборници су усвојили и два Приједлога рјешења; Рјешење о именовању Комисије за избор директора Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град и Рјешења о именовању Комисије за оцјену рада секретара Скупштине општине Мркоњић Град. У састав Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Агенције за привредни развој именују се: Живко Видачковић, Слободан Рајковић, Жељка Стојичић, Славојка Зељковић и Предраг Кокеза, док се у састав Комисије  за оцјену рада секретара Скупштине именују: Дивна Аничић, Невенка Малешевић и Живко Видачковић.

 

 

  • 1.3.2010. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD