ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

На основу Јавног конкурса за додјелу стипендија у школској 2010/2011.години право на додјелу стипендија остварили су сви студенти који су поднијели захтјев, а испуњавају услове конкурса. Право на стипендије остварили су студенти по наведеним критеријумима:

КРИТЕРИЈУМ 1. Студенти који су примали стипендију у школској 2009/2010. години, а редовно су уписали наредну годину студија. Конкурисала су 104 кандидата, 100 испуњава услове кнкурса.Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму  можете погледати овдје

 

КРИТЕРИЈУМ 2. Студенти који имају просјек 9 и више за све године студија: Конкурисала су 4 кандидата,а 3 студента испуњавају услове конкурса.Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму  можете погледати овдје

KРИТЕРИЈУМ 3. Студенти прве године студија који су завршили све разреде средње школе са одличним успјехом, а први пут уписују прву годину. Укупно је поднешено 25 захтјева, од тога услове конкурсе испуњава 18 студената, а 7 кандидата не испуњава услове конкурса.

Списак студената којима су одобрене стипендије по овом критеријуму можете погледати овдје

КРИТЕРИЈУМ 4.Студенти дефицитарних занимања. Укупно је поднешено 9 захтјева, од тога услове конкурса испуњава 9 студената. Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

 

КРИТЕРИЈУМ 5. Студенти друге и виших година студија по основу материјално – финансијског стања и просјека оцјена. Укупно је поднешено 86 захтјева, од тога услове конкурса испуњава 84 студената, а 2 студента не испуњавају услове конкурса

Студенти по овом критеријуму добијају стипендију завршно са бројем 81, као што можете погледати овдје

КРИТЕРИЈУМ 6. Студенти који имају статус ППБ и РВИ од I-IV категорије. Укупно је поднешено 43 захтјева, од тога услове конкурса испуњава 43 студената.

Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

КРИТЕРИЈУМ 7. Студенти без оба родитеља. Поднесен и одобрен један захтјев.

Списак студената којима су одобрене стипендије  по овом критеријуму можете погледати овдје

Листу студената који не испуњавају  услове за стицање стипендије можете погледати овдје

 

Износ мјесечне стипендије за све године студија је 120 КМ, изузев за студенте који имају статус  ППБ и РВИ од I-IV категорије чији износ је 150 КМ, и студената који студирају  машински факултет, физику и математику, чије стипендије износе 180КМ.

Студенти који сматрају да је повријеђено њихово право на додјелу стипендије, приговор могу поднијети Начелнику општине  од 05.01.2011. године до 13.01.2011.године.

  • 5.1.2011. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD