ОБАВЈЕШТЕЊЕ о условима и начину оствариванја новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

Обавјештавају се пољопривредна газдинства општине Мркоњић Град да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде усвојило Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.

Пра­вил­ни­ком про­пи­сани се усло­ви ко­је мо­ра­ју да испуњавају прав­на и фи­зич­ка лица  за остваривање пра­ва на нов­ча­не под­сти­ца­је у пољопривреди, по­ступ­ци за њихово остваривање, вр­ста, ви­си­на и на­чин ис­пла­те нов­ча­них под­сти­ца­ја, оба­ве­зе ко­је мора да ис­пу­ни ко­ри­сник на­кон примања нов­ча­них под­сти­ца­ја, као и по­треб­на документаци­ја и обра­сци...опширније

 

  • 15.3.2011. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD