Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања - лицитације

На основу члана 348. став 1 Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град („Службени гласник oпштине Мркоњић Град“, број: 6/19), Начелник општине Мркоњић Град расписује:

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитације

  • 12.7.2019. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD