JAВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева за одобравање кредита по основу Програма привредног развоја општине Мркоњић Град у 2011. години

 

I)    Микро-кредитирање малих и средњих предузећа и предузетништва које ће  

       се обављати посредством NLB Развојне банке и Комерцијалне банке.

 

1.      За кредитна средства могу аплицирати сва правна и физичка лица која испуњавају услове дефинисане Програмом за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град.

2.      Кредитна средства ће бити одобравана под следећим условима:

-          Износ кредитних средстава од 10.000 КМ до 50.000 КМ;

-          Период отплате: до 48 мјесеци (grace-period до 6 мјесеци, урачунат у период отплате);

3.      Намјена коришћења кредитних средстава:

-          Проширење, изградња и адаптација пословних објеката;

-          Куповина машина, опреме и других средстава за рад;

-          Набавка обртних средстава (максимално 50% од укупно одобрених кредитних средстава),

-          Рефинансирање постојећих кредитних задужења и других обавеза (максимално 30% од укупно одобреног износа кредита).

 

 

II)  Микро-кредитирање пољопривредне производње  које ће се  обављати

       посредством NLB Развојне банке и UniCredit Bank Бања Лука.

 

1.  За кредитна средства за подстицај развоја пољопривреде могу аплицирати 

     индивидуални и регистровани пољопривредни произвођачи који испуњавају 

     услове дефинисане Програмом за подстицај развоја пољопривреде на подручју

     општине Мркоњић Град.

2.  Кредитна средства ће бити одобравана по следећим условима:

-          Износ кредитних средстава:  од 5.000 КМ до 15.000 КМ,

-          Период отплате: до 48 мјесеци (grace-period 6 мјесеци  урачунат у период отплате).

3.   Намјена коришћења кредитних средстава:

-          Набавка основног стада;

-          Набавка опреме;

-          Набавка пољопривредне механизације;

-          Изградњу нових и реконструкција постојећих пољопривредних објеката;

-          Рефинансирање постојећих кредитних задужења (максимално до 30% од укупно одобреног износа кредита).

 

Општина Мркоњић Град обавјештава све заинтересоване пословне субјекте (МСП, предузетнике и пољопривредне произвођаче) да захтјев за кредитна средства могу поднијети у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, ул Светог Саве (Дом културе).

Позив остаје отворен до 31.08.2011.године.

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257.

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дивна Аничић

 

  • 17.6.2011. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD