Прелеминарна ранг листа за побољшање услова становања породица са 4+

      Комисија за додјелу једнократне новчане помоћи за побољшање услова становања породица са четворо и више дјеце размотрила је пристигле  пријаве на Јавни позив за додјелу једнократне новчане помоћи за побољшање услова становања породица са четворо и више дјеце и утврдила прелиминарну Ранг – листу подносиоца коју су остварила право на једнократну новчану помоћ у скалду са Правилником о додјели једнократне новчане помоћи за побољшање услова становања породица са четворо и више дјеце ( „ Службени гласник општине Мркоњић Град “, број 1/20).

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА

подносиоца пријаве на Јавни позив за додјелу једнократне новчане помоћи за побољшање услова становања породица са четворо и више дјеце

који су остварили право на једнократну новчану помоћ 

 

Редни број

Презиме и име, адреса

подносиоца захтјева

Укупан број бодова

(Критеријуми из чл. 8. Правилника – Служ. гл. бр. 1/20)

1.

КАУРИН (Триве) ГОРАН

23

2.

БАКИЋ (Славка) СЛАЂАНА

11

3.

ГОВЕДАР (Влајко) БИЉАНА

11

4.

МИЛЕТИЋ (Млђена) ЦУЈА

10

5.

БАЈИЧИЋ (Милана) МИЉКА

10

6.

ЈОВАНДИЋ (Пене) ВЕСНА

10

7.

КУДРА (Марка) САЊА

9

8.

ТЕШАНОВИЋ (Јове) ДРАГО

8

9.

ЕРЕМИЈА (Јове) РАДИВОЈ

8

10.

БОШКАН (Стојана) ДРАГАН

8

11.

СЛАДОЈЕВИЋ (Жељка) МЛАДЕН

7

12.

ПЕТКОВИЋ (Јове) ЉИЉАНА

7

13.

КАУРИН (Миленка) МИРОСЛАВ

7

14.

БУГЕЗА (Живка) ЉУБОМИР

7

15.

ХАБИБОВИЋ (Раифа) ЕРМИН

7

16.

РАЈКОВИЋ (Миле) МИЛАНКА

7

17.

ТОМИЋ (Дејана) НАДА

6

18.

ПЕРИЋ (Душана) БИЉАНА

5

                                                                                                              

У року од 8. дана од дана објављивања прелиминарне Ранг-листе подносиоци пријаве имају право приговора начелнику општине на наведену Ранг – листу.

                                                                                                            КОМИСИЈА:

                                                                              1. Милена Малешевић, предсједник

                                                                              2. Мирослав Милановић, члан

                                                                              3. Драган Плејић, члан

  • 26.11.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD