Н А Р Е Д Б А о измјени Наредбе број: 01-81-66/20 од 17.11.2020. године

 

                На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 1/15) и члана 66. и 87. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 10/17), а у вези са Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 59-1/20 од 20.10.2020. године, 60-3/20 од 25.10.2020. године и 61-1/20 од 27.11.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине д о н о си

 

1. У Наредби којом се регулишу јавна окупљања и рад трговинских и других објеката на територији општине Мркоњић Град, број: 01-81-66/20 од 17.11.2020. године, тачка 1. мијења се и гласи:

„1. У циљу провођења вандредних мјера за спречавање и сузбијање  заразних болести,  те заштите и спасавање становништва, до 21.12.2020. године, забрањују се:

-          сва јавна окупљања у групама већим до 50 лица ,

-          музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,

-          сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе)“.

           2. Тачка 2. Мјења се и гласи:

           „2. До 21.12.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство РС“.

       3. Тачка 3. мјења се и гласи:

  „3.  До 21.12.2020. године, ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:

-          свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.) и

-          спортским кладионицама.

4. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“.        

 

                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                         Дивна Аничић                              

  • 1.12.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD