Потписан уговор за покретање мини сиране у Подрашници

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић данас је у просторијама  ИРБ РС Бања Лука  потписала уговор за финансирање пројекта  „Покретање мини сиране у Подрашници у општини Мркоњић Град“, који је одобрен у оквиру Јавног пoзива jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у Рeпублици Српскoj зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaвa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa зa финaнсирaњe прojeкaтa интeгрисaнoг и oдрживoг лoкaлнoг рaзвoja 2020/2021 године.

Укупна вриједност пројекта износи 61.067,32КМ, од чега се 45.706,14 КМ финaнсирa из срeдстaвa Финaнсиjскoг мeхaнизмa, а преостали дио у износу 15.361,18 КМ је издвојен из буџета општине Мркоњић Град.

Партнери на пројекту су : Удружење жена Наша жена“ Подрашница и Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град.

Предиђено трајање пројекта је 5 мјесеци.

Пројектом је планирано покретање мини сиране која је смјештена у просторијама друштвеног дома у селу Подрашница на подручју општине Мркоњић Град. Пројекат представља наставак активности које су започете пројектом ИФАД- Министарства пољовривреде, шумарства и водопривреде РС из чијих средстава је дјелимично саниран простор и набављена опрема за сам процес производње сира.

Овим пројектом се наставља даље опремање сиране која подразумијева набавку опреме за зрење сира, хладњача за складиштење сира и продајни простор са пратећим ситним инвентаром (вага за вагање, строј за пакирање, стол  и гардеробни ормар).

Такође, овим пројектом ће се обезбиједити стабилнији приходи за жене које су чланице Удружења жена „Наша жена“ Подрашница и носиоце домаћинстава којима је ситуација узрокована вирусом Covid19 значајно утицала на смањење прихода.

Поред набавке опреме и адаптације простора за потребе рада сиране предвиђена је и едукација за носиоце производње од стране квалификованих и стручних особа о процесу производње и основама хигијене у процесу производње.

 Подршка сирани ће бити пружена при отпочињању самог процеса производње кроз обезбијеђивање средстава за набавку  основне сировине по тржишној цијени за два мјесеца и кроз вођење сиране на начин да се обезбједе канали продаје готових производа од стране општине и партнера Агенције за привредни развој. 

Финансијски механизам успостављен је како би пружио подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе и на тај начин допринио јачању јавних услуга и руралног развоја у Републици Српској.

Средства за његово функционисање у овом циклусу обезбиједили су Влада Републике Српске путем Министарства финансија и Влада Швајцарске путем Развојног програма УН у БиХ.

  • 4.12.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD